Cloud

BSO Pedagogisch beleid

Img

Kinderen Eerst - Onze Pedagogische Benadering

Respect, Persoonlijke Groei en Veilige Uitdagingen

Bij Kinderopvang Vlinderrijk staat alles in het teken van de kinderen. Onze toegewijde pedagogische medewerkers bij BSO Vlinderijk koesteren respect voor elk individu en hebben oog voor persoonlijke groei. Bij BSO Vlinderrijk krijgen kinderen de ideale omgeving aangeboden: de aanwezigheid van leeftijdsgenoten, een hechte groep, professionele begeleiding en een omgeving die volledig is afgestemd op het kind.

Kernpunten van ons pedagogisch beleid

Uw kind is in goede handen

Wij gebruiken positieve en consistente technieken on kinderen aan te moedigen en waken over hun veiligheid

Waarom kiest u voor de BSO van Vlinderrijk voor uw kind?

Respect

Wij benaderen kinderen met respect

Plezier

Kinderen moeten plezier hebben op het kindercentrum en zich prettig voelen

Warmte

Wij bieden kinderen een huiselijke en warme sfeer

Aandacht

Wij geven de kinderen individuele aandacht.

Medeopvoeders

De pedagogisch medewerkers zijn medeopvoeders

Zelfstandigheid

Wij willen kinderen ruimte geven om zich te ontwikkelen tot open, evenwichtige en zelfstandige mensen

Lichamelijke ontwikkeling

img

Onder de lichamelijke ontwikkeling van kinderen, verstaan wij het stimuleren van de motoriek en zintuigen.

Cognitieve ontwikkeling

img

Bij cognitieve ontwikkeling, gaat het er om dat de hersenen verder worden ontwikkeld en het denkvermogen wordt vergroot

Taalkundige ontwikkeling

img

Taal is de voedingsbodem voor de algehele ontwikkeling van een kind. Wij besteden daarom veel aandacht aan lezen en spreken.

Creatieve ontwikkeling

img

De creativiteit en fantasie bij kinderen is oneindig. De creative ontwikkeling maakt kinderen bewust van wat goed of slecht is.

Downlaod ons pedagogisch beleid

Bekijk onze tarieven

Uw kind aanmelden

Bekijk ons inspectierapport

De buitenschoolse opvang als aanvulling op de schoolactiviteiten van uw kind

Read on to understand our differene

Why Choose ChildiT

What are the Qualifications of Teachers?

All of our head teachers have a Masters in Early Childhood Education and are certified in Early Childhood Education. Head teachers in the infant / toddler rooms may have a degree in Early Childhood Education or in a different field such as Elementary Educaiton, Psychology, English, Theater).

How can I get involved in my classroom?

Wait a bit before volunteering at lunch or recess to let your child adjust. Once the school year is underway, there are plenty of opportunities to get involved, from helping students at events and going on class field trips. Several kindergarten family events are scheduled on evenings throughout the year.

Do You Have Any Question?