Cloud

KDV Huisregels

Img

Veiligheid staat voor alles!

KDV Bepalingen en huisregels

Om een soepele en zorgzame omgeving voor alle kinderen te waarborgen, hebben we bij Kinderdagverblijf Vlinderrijk enkele belangrijke bepalingen en huisregels opgesteld. Lees hieronder wat u kunt verwachten.

 1. Ziekte

  Zieke kinderen, met koorts boven 38,0 graden Celsius of besmettelijke ziekten, dienen thuis te blijven. Vaccinaties zijn verplicht.

 2. Vaccinaties

  Niet gevaccineerde kinderen kunnen niet geplaatst worden bij Kinderdagverblijf Vlinderrijk!

 3. Veiligheid

  Zorg dat er altijd schone kleding aanwezig is. Geen eigen speelgoed meenemen, en schoenen zijn verplicht.

 4. Hygiëne

  De medewerkers dragen overschoenen en uuders dienen overschoenen bij het betreden van de speelruimte aan te trekken.

 5. Hoofdluis

  Bij hoofdluisontdekking, behandeling thuis is gewenst. Bij besmetting op het kinderdagverblijf, bellen we ouders voor directe actie en nemen we preventieve maatregelen.

 6. Allergieën

  Indien kinderen last hebben van allergieën dient dit bij de pedagogisch medewerkers aangegeven te worden.

 7. Luiers

  Wij gebruiken luiers van Pampers indien anders aangegeven.

kinderopvang-vlinderrijk

Wat je moet weten over onze kinderopvang Vlinderrijk

Het bieden van onderdak, verzorging, en begeleiding aan kinderen van 6 weken tot 4 jaar (begin basisschool) tegen een vergoeding.

Vlinderrijk biedt incidentele opvang indien beschikbaar. Ruilen van dagen is mogelijk onder voorwaarde van beschikbaarheid.

Maandag10.00 – 18.30

Dinsdag 10.00 – 18.30

Woensdag 10.00 – 18.30

Donderdag 10.00 – 18.30

Vrijdag 10.00 – 18.30

Zaterdag en zondag: Gesloten

Het tarief voor KDV is slechts € 10,24 per uur

Facturen worden rond de 25e dag van de maand verstuurd en dienen binnen 7 dagen te worden betaald.

Foto’s worden gemaakt tijdens activiteiten. Bezwaar? Geef dit aan in het toestemmingsformulier.

Vragen en antwoord

Praktische zaken

praktische zaken

Brengen en halen

Kinderen kunnen worden gebracht tussen 7:30 en 9:00 uur en opgehaald vanaf 16:30 uur.

praktische zaken

Bereikbaarheid

Ouders dienen telefonisch bereikbaar te zijn op de dagen dat het kind bij Vlinderrijk is.

praktische zaken

Af- en aanwezigheid

Informeer de pedagogisch medewerkers over de terugkeer van uw kind na ziekte of vakantie.

praktische zaken

Halen door derden

Meld vooraf als iemand anders dan de ouders het kind komt ophalen.

baby grote foto

Wat u nog meer moet weten over Kinderdagverblijf Vlinderrijk

Pedagogische Aangelegenheden

Voeding

Bij Vlinderrijk hanteren we bewuste en verantwoorde voeding. We verstrekken geen flesvoeding, maar zorgen wel voor fruit, broodmaaltijd, drinken, en tussendoortjes.

Speelgoed

Eigen speelgoed is niet toegestaan om delen te bevorderen.

Klachten

Ouders kunnen klachten bespreken met de oudercommissie. Samen zoeken we naar oplossingen.

Externe klachtenregeling

All of our head teachers have a Masters in Early Childhood Education and are certified in Early Childhood Education. Head teachers in the infant / toddler rooms may have a degree in Early Childhood Education or in a different field such as Elementary Educaiton, Psychology, English, Theater).

Echtscheiding/voogdij

Duidelijke afspraken zijn nodig in geval van echtscheiding of voogdij.

Medicijn Overeenkomst

Voor medicijngebruik, overleg met de pedagogisch medewerkers.

Snoepen

Snoep van thuis is niet toegestaan. Bij traktaties adviseren wij gezonde en bescheiden keuzes.

Vrijwilligers

Vrijwilligers zijn welkom, met een Verklaring Omtrent Gedrag.

Interne klachtenregeling

Vlinderrijk heeft een interne klachtenregeling volgens de Wet Kinderopvang.

Oudercommissie

Wait a bit before volunteering at lunch or recess to let your child adjust. Once the school year is underway, there are plenty of opportunities to get involved, from helping students at events and going on class field trips. Several kindergarten family events are scheduled on evenings throughout the year.

Calamiteiten

Bij calamiteiten wordt u geïnformeerd, en ouders worden verzocht hun kinderen te halen.

Mishandeling of vermoedens hiervan

Bij signalen van mishandeling hebben we een meldcode en aandachtsfunctionaris.