Cloud

Oudercommissie

Img

Het recht om de kinderopvang te beïnvloeden door ouders

Welkom bij de Oudercommissie

De Wet Kinderopvang biedt ouders het recht om de kinderopvang te beïnvloeden op belangrijke beleidsonderwerpen. Bij Vlinderrijk Kinderopvang hebben we een actieve oudercommissie die hier een cruciale rol in speelt.

 • img
  img
  Oudercommissieleden

  Op dit moment telt de oudercommissie van Vlinderrijk Kinderdagverblijf twee enthousiaste leden. Deze commissie wordt geleid door het "Reglement Oudercommissie", waarin de regelingen en afspraken voor de medezeggenschap binnen het kinderdagverblijf zijn vastgelegd.

 • img
  img
  Doelstellingen van de Oudercommissie

  De oudercommissie heeft als primaire doelstelling de belangen van de kinderen en ouders zo goed mogelijk te behartigen. Hierbij vertegenwoordigen zij de ouders en hebben ze de bevoegdheid om zowel gevraagd als ongevraagd advies uit te brengen over specifieke onderwerpen.

 • img
  img
  Werkwijze en Taakverdeling

  De oudercommissie bepaalt zelf haar werkwijze en taakverdeling, die vervolgens worden vastgelegd in een huishoudelijk reglement. Dit zorgt voor een gestructureerde aanpak en duidelijke rolverdeling binnen de commissie.

 • img
  img
  Transparantie en Communicatie

  De oudercommissie streeft naar goede en heldere informatieverschaffing aan ouders. Tevens fungeert zij als aanspreekpunt voor ouders met klachten en informeert hen over de klachtenprocedure.

Parent Resources

The Parent Handbook provides new parents with an understanding of the mission, philosophy, policies, and procedures followed at our centre.

openingstijden kinderdagverblijf

Adviesgebieden

Documenten en Rapporten

Handleiding opvragen

Het beleidsplan is op te vragen via de mail bij groepsleiding.
info@kinderopvangvlinderrijk.nl

Handleiding opvragen

Het inspectierapport van de GGD is beschikbaar in het kindercentrum en op de website.

Het recht om de kinderopvang te beïnvloeden door ouders

Welkom bij de Oudercommissie

De Wet Kinderopvang biedt ouders het recht om de kinderopvang te beïnvloeden op belangrijke beleidsonderwerpen. Bij Vlinderrijk Kinderopvang hebben we een actieve oudercommissie die hier een cruciale rol in speelt.

 • img
  img
  Oudercommissieleden

  Op dit moment telt de oudercommissie van Vlinderrijk Kinderdagverblijf twee enthousiaste leden. Deze commissie wordt geleid door het "Reglement Oudercommissie", waarin de regelingen en afspraken voor de medezeggenschap binnen het kinderdagverblijf zijn vastgelegd.

 • img
  img
  Doelstellingen van de Oudercommissie

  De oudercommissie heeft als primaire doelstelling de belangen van de kinderen en ouders zo goed mogelijk te behartigen. Hierbij vertegenwoordigen zij de ouders en hebben ze de bevoegdheid om zowel gevraagd als ongevraagd advies uit te brengen over specifieke onderwerpen.

 • img
  img
  Werkwijze en Taakverdeling

  De oudercommissie bepaalt zelf haar werkwijze en taakverdeling, die vervolgens worden vastgelegd in een huishoudelijk reglement. Dit zorgt voor een gestructureerde aanpak en duidelijke rolverdeling binnen de commissie.

 • img
  img
  Transparantie en Communicatie

  De oudercommissie streeft naar goede en heldere informatieverschaffing aan ouders. Tevens fungeert zij als aanspreekpunt voor ouders met klachten en informeert hen over de klachtenprocedure.

Parent Resources

The Parent Handbook provides new parents with an understanding of the mission, philosophy, policies, and procedures followed at our centre.