Cloud

Geschillencommissie

Img
Externe Klachtenregeleing

Klachten en Geschillencommissie

Indien u behoefte heeft een onafhankelijke klachtencommissie te benaderen dan staat dat u geheel vrij. Wij zijn aangesloten bij de Geschillencommissie kinderopvang, www.degeschillencommissie.nl/over-ons/commissies/kinderopvang-en-peuterspeelzalen.

Contactgegevens Geschillencommissie

De Geschillencommissie

Postadres:

Postbus 90600

2509LP Den Haag

Tel: 070 310 53 10