Cloud

KDV Veiligheid en gezondheid

Img
Onze toewijding

Veiligheid en Gezondheid bij Kinderopvang Vlinderrijk

Bij Kinderopvang Vlinderrijk staat de veiligheid, hygiëne en gezondheid van de kinderen centraal. We streven ernaar om een warme en veilige omgeving te bieden waarin kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen en ouders met een gerust hart hun kinderen kunnen toevertrouwen.

Membership loyalty program

Veiligheids- en Gezondheidsbeleid

Bij Kinderopvang Vlinderrijk hebben we een uitgebreid beleid op het gebied van veiligheid en gezondheid. Dit beleid omvat een gedetailleerde beschrijving van zowel grote als kleine risico's, evenals een plan van aanpak om deze risico's te voorkomen. We werken volgens het 4-ogen principe en hebben protocollen voor grensoverschrijdend gedrag. Ons beleid wordt regelmatig besproken en aangepast in samenwerking met onze medewerkers.

Meer over ons beleid
Weten hoe je het een kind naar zijn zin maakt

Weten hoe je het een kind naar zijn zin maakt

hygiene

Persoonlijke Hygiëne

We besteden veel aandacht aan persoonlijke hygiëne, zowel van de kinderen als van onze pedagogisch medewerkers. Ons personeel is op de hoogte van geldende werkinstructies en protocollen om een veilige en gezonde omgeving te waarborgen.

ehbo op de kinderopvang

EHBO-Certificering

Op elke locatie hebben we minstens één medewerker die in het bezit is van een erkend EHBO-diploma. Hierdoor kunnen we snel en effectief handelen in geval van onverhoopte situaties.