Cloud

Pedagogisch personeel

Img

Liefde en zorg voor de kinderen

De Belangrijke Rol van Pedagogische Medewerkers bij Kinderopvang Vlinderrijk

Welkom bij Kinderopvang Vlinderrijk, waar we een liefdevolle en stimulerende omgeving bieden voor kinderen van 3 maanden tot 13 jaar oud. Onze pedagogische medewerkers spelen een centrale rol in het creëren van een thuis weg van huis, waar elk kind zich geliefd, verzorgd en ondersteund voelt.

Voor Kinderen van 3 Maanden tot 4 Jaar

KDV Mederwerkers

Onze pedagogische medewerkers voor de jongste leden van onze gemeenschap zijn experts in het creëren van een veilige en stimulerende omgeving. Ze ondersteunen de ontwikkeling van basisvaardigheden, zoals motoriek en sociale interactie, en zorgen voor een gevoel van geborgenheid dat essentieel is voor deze vroege levensfase.

Voor Kinderen van 3 Maanden tot 4 Jaar

KDV Mederwerkers

Onze pedagogische medewerkers voor de jongste leden van onze gemeenschap zijn experts in het creëren van een veilige en stimulerende omgeving. Ze ondersteunen de ontwikkeling van basisvaardigheden, zoals motoriek en sociale interactie, en zorgen voor een gevoel van geborgenheid dat essentieel is voor deze vroege levensfase.

Voor Kinderen van 3 Maanden tot 4 Jaar

VOG

Onze buitenschoolse opvang is ontworpen om kinderen van 4 tot 13 jaar een plek te bieden waar ze zich kunnen uiten, leren en groeien. Onze pedagogische medewerkers stimuleren creativiteit, ondersteunen academische vooruitgang en bevorderen sociale vaardigheden, waardoor kinderen zich ontwikkelen tot zelfverzekerde individuen.

Pedagosiche ratio

De Pedagogisch medewerker-Kind-Ratio betreft de verhouding tussen het aantal Pedagogisch medewerkers dat ten minste ingezet moet worden bij een bepaald aantal gelijktijdig aanwezige kinderen in een bepaalde leeftijdsgroep. Deze ratio is vastgelegd in de Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen.

Voor het bepalen van de BKR maken wij altijd gebruik van de online rekentool (http://1ratio.nl).

Aan de hand hiervan wordt een dienstrooster opgesteld, zodat er altijd voldoende pedagogisch medewerker op de groep aanwezig zijn.

GroepKinderdagverblijfBuitenschoolse opvang
Maximum aantal kinderen2211
Aantal leerkrachten21
BijzonderhedenMax 9 kinderen
tussen de 3 maanden – 4 jaar
Max 9 kinderen
tussen de 4/ 13 jaar

Ons Personeel even voorstellen

Medewerker met toewijding aan uw kinderen

Ons personeel is toegewijd aan het verbeteren van het leven van kinderen met uiteenlopende speciale behoeften door het aanbieden van evaluaties en andere diensten, zodat kinderen een volwaardig en zelfstandig leven kunnen leiden.

avatar
cloud
Ashley

Preschool Classroom

She approaches teaching as a partnership with parents, each party child advocating from a different angle. By talking through issues as well as what is going right, together parents and teachers can help a child reach his full potential.

avatar
cloud
Ashley

Preschool Classroom

She approaches teaching as a partnership with parents, each party child advocating from a different angle. By talking through issues as well as what is going right, together parents and teachers can help a child reach his full potential.

avatar
cloud
Jamey

Toddler Classroom

Born seventh in a family of ten children, Jamey has been surrounded by young children all of her life. Combined with her extraordinary teaching skills and warm, nurturing personality, she has created truly excellent and welcoming our ChildIt centre.

avatar
cloud
Lindsay

Toddler Classroom

She has never tired of the “ah-ha” moments and the pride that swells in a little one who is learning to do something for the first time. A great teacher is someone who is thoughtful, creative and dedicated to learning what makes each one of their students special!

avatar
cloud
Ashley

Preschool Classroom

She approaches teaching as a partnership with parents, each party child advocating from a different angle. By talking through issues as well as what is going right, together parents and teachers can help a child reach his full potential.

avatar
cloud
Ashley

Preschool Classroom

She approaches teaching as a partnership with parents, each party child advocating from a different angle. By talking through issues as well as what is going right, together parents and teachers can help a child reach his full potential.

avatar
cloud
Jamey

Toddler Classroom

Born seventh in a family of ten children, Jamey has been surrounded by young children all of her life. Combined with her extraordinary teaching skills and warm, nurturing personality, she has created truly excellent and welcoming our ChildIt centre.

avatar
cloud
Lindsay

Toddler Classroom

She has never tired of the “ah-ha” moments and the pride that swells in a little one who is learning to do something for the first time. A great teacher is someone who is thoughtful, creative and dedicated to learning what makes each one of their students special!

avatar
cloud
Ashley

Preschool Classroom

She approaches teaching as a partnership with parents, each party child advocating from a different angle. By talking through issues as well as what is going right, together parents and teachers can help a child reach his full potential.

avatar
cloud
Ashley

Preschool Classroom

She approaches teaching as a partnership with parents, each party child advocating from a different angle. By talking through issues as well as what is going right, together parents and teachers can help a child reach his full potential.

avatar
cloud
Jamey

Toddler Classroom

Born seventh in a family of ten children, Jamey has been surrounded by young children all of her life. Combined with her extraordinary teaching skills and warm, nurturing personality, she has created truly excellent and welcoming our ChildIt centre.

avatar
cloud
Lindsay

Toddler Classroom

She has never tired of the “ah-ha” moments and the pride that swells in a little one who is learning to do something for the first time. A great teacher is someone who is thoughtful, creative and dedicated to learning what makes each one of their students special!

Waarom onze kinderopvang voor u de beste keuze is

Waarom kist u voor kinderopvang Vlinderrijk

 1. De kinderen serieus nemen

  Kinderen zelf laten aangeven wat ze willen en hen hiertoe aanmoedigen. Spel van kinderen niet onderbreken. Luisteren naar kinderen; horen wat ze zeggen en bedoelen.

 2. De creativiteit van de kinderen stimuleren

  Met het aanbieden van creative materialen en kinderen de ruimte geven om te experimenteren stimuleren wij het proces en niet het eindproduct.

 3. Een huiselijke sfeer creëren

  De BSO is net een tweede huis voor de kinderen, zij voelen zich hier veilig en zelfverzekerd. Wanneer de omgeving veilig en vertrouwd is, leren en ontdekken ze een stuk makkelijker.

 4. Benadering van ieder kind is uniek

  Ieder kind is uniek en “vraagt” een andere benadering, aanpak, houding en vorm van aandacht. Dit doen wij zonder de belangen van de andere uit het ook te verliezen.

 5. Bevordering taalkennis van het kind

  Wist u dat kinderen die op een kinderopvang zijn geweest een voorsprong opbouwen in hun algemene ontwikkeling, een grotere woordenschat hebben en beter begrijpend kunnen lezen.

 6. Tijd nemen en geven aan de kinderen

  Plannen vanuit de optiek van kinderen, dat betekent niet teveel en te snel eisen stellen en spullen uit handen nemen van de kinderen. Rekening houden met het tempo en de dynamiek van de kinderen.

Pedagogisch beleid

Onze tarieven

Aanmeldformulier